Nyheter

Dålig vård kostar mer än bra!

Dålig vård kostar mer än bra!

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS inte bara medför onödigt lidande. Den blir också dyrare för samhället.

Samlad kunskap om RLS

Samlad kunskap om RLS

Här finner du länkar till två dokument som ger en samlad medicinsk bild för dig och din läkare.

Filmer