Stadgar

Riksmötet i mars 2021 antog nya stadgar. Förbundets namn har ändrats. En del har förtydligats. Grundinriktningen är oförändrad.

Hopp om läkemedel mot augmentation

Augmentation är biverkningen som innebär att symptomen förvärras när man tar sin medicin. Augmentation är ett stort problem för WED-drabbade. Men nu kan en medicinsk lösning vara inom räckhåll.