Ett samtal med Joakim Söderberg

Kvalitetsregistret för hiv blev genombrottet för Joakim Söderbergs företag. Det bidrog till att Sverige var först att nå FN:s mål för hiv-vården. Drivkraften är bättre vård och ökad patientmakt, och nu intresserar han sig för WED/RLS. Foto Alexander Donka – Ett...

Primärvårdens kvalitetsregister

En samlad bild, utan administrativ belastning Kvalitetsregistret för Primärvård heter helt enkelt PrimärvårdsKvalitet. Det grundläggande syftet, att förbättra vården, är detsamma som för InfCare HIV. Men förutsättningarna är helt annorlunda: Nästan alla medborgare har...

Vad är ett kvalitetsregister?

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat. Nationella Kvalitetsregister är certifierade av den nationella...

Kvalitetsregistret för HIV

Ett system som ger praktisk nytta Kvalitetsregistret InfCare HIV har kommit längre än de flesta när det gäller praktisk nytta för både läkare och patienter. Det används idag i praktiskt all svensk HIV-vård och har bidragit till att vårdresultaten nu är goda. Systemet...

Ett europeiskt RLS-register?

Frågan diskuteras i det europeiska RLS-samarbetet Ett RLS-register skulle kunna fördjupa kunskapen om sjukdomen och effekterna av olika behandlingar, även på lång sikt. Det skulle också kunna kopplas till beslutsstöd som förbättrar vården för den enskilde patienten,...