Vad är ett kvalitetsregister?

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat. Nationella Kvalitetsregister är certifierade av den nationella...

Kvalitetsregistret för HIV

Ett system som ger praktisk nytta Kvalitetsregistret InfCare HIV har kommit längre än de flesta när det gäller praktisk nytta för både läkare och patienter. Det används idag i praktiskt all svensk HIV-vård och har bidragit till att vårdresultaten nu är goda. Systemet...

Ett europeiskt RLS-register?

Frågan diskuteras i det europeiska RLS-samarbetet Ett RLS-register skulle kunna fördjupa kunskapen om sjukdomen och effekterna av olika behandlingar, även på lång sikt. Det skulle också kunna kopplas till beslutsstöd som förbättrar vården för den enskilde patienten,...
Inga kända kopplingar mellan Covid-19 och WED

Inga kända kopplingar mellan Covid-19 och WED

Så vitt de experter som WED-Förbundet talat med finns det inga kända kopplingar mellan Covid-19, sjukdomen som orsakas av den nya coronasmittan, och WED/RLS. Alltså ingen känd koppling för ökad eller minskad risk för de allvarliga följdsjukdomar som coronaviruset kan...