Järn har en nyckelfunktion

Forskaren Christopher Earley söker efter sambandet mellan glutamat, nivåerna av järn i hjärnan och dopaminsystemet. Sammandrag av en artikel i Sleep Review ”Restless Legs Syndrome Research Reaches Its Stride”, 30 Jun, 2020.

Ett samtal med Joakim Söderberg

Kvalitetsregistret för hiv blev genombrottet för Joakim Söderbergs företag. Det bidrog till att Sverige var först att nå FN:s mål för hiv-vården. Drivkraften är bättre vård och ökad patientmakt, och nu intresserar han sig för WED/RLS. Foto Alexander Donka – Ett...

Primärvårdens kvalitetsregister

En samlad bild, utan administrativ belastning Kvalitetsregistret för Primärvård heter helt enkelt PrimärvårdsKvalitet. Det grundläggande syftet, att förbättra vården, är detsamma som för InfCare HIV. Men förutsättningarna är helt annorlunda: Nästan alla medborgare har...