Vi behöver kunniga läkare!

Vi behöver kunniga läkare!

Uppskattningsvis en tiondel av befolkningen har WED/RLS med besvär  i olika grad. Ungefär en tredjedel av dessa kan ha nytta av läkemedelsbehandling.  Det känns som krypningar, stickningar, brännande känsla, smärta, och/eller behov att sparka med benen. Besvären är...