Varför behöver så många RLS-sjuka som använder pramipexol (och andra läkemedel av typen dopaminergika) dela tabletter för att undvika överdosering?

Vi har skrivit till de tre läkemedelsföretag som i Sverige anger WED/RLS som indikation för sina läkemedel med pramipexol: Boehringer Ingelheim AB (Sifrol® och Mirapexin), Krka Sverige AB (Oprymea®) samt Orion Pharma AB (Pramipexol Aurobindo).

Brevet

Vår erfarenhet är att pramipexol ofta fungerar bra, även vid långvarig användning. Men det som kallas augmentation uppstår tyvärr lätt när dosen blir för hög. Många kontaktar oss med svåra besvär som kan avhjälpas genom dossänkning, trots att deras doser redan ligger väl under maxrekommendationerna i FASS. Problemen med augmentation diskuteras också intensivt i det internationella forskarsamhället.

Vår erfarenhet är att det kan vara bra att dela upp dygnsdosen i deldoser, där den svagaste tillgängliga tabletten delas i halvor eller rent av fjärdedelar.

Vi undrar därför både över era dosrekommendationer och över styrkan på de tillgängliga tabletterna.
• Anser ni att era dosrekommendationer för användning vid RLS är i linje med den senaste kunskapen?
• Är ni beredda att tillhandahålla en tablett med lägre styrka, så att man slipper dela den?

Kopior har sänts till Läkemedelsverket och tidningen Dagens Medicin.

Svaren

Nu har vi fått svar. Krka och Orion tillhandahåller generika som ska vara likvärdiga kopior av originalprodukten Sifrol/Mirapexin. De hänvisar helt enkelt till Boehringer Ingelheim som utvecklat originalprodukten och angivit dosrekommendationerna. Boehringer Ingelheim skriver ett utförligare svar och refererar till studier som ligger flera år tillbaka i tiden och där flera av dem som då gjorde studierna idag har en betydligt mer försiktig inställning i dosfrågan.

Nästa steg

Vi kommer att följa upp frågan. Hur kan riskerna för överdosering minskas? Hur ser ansvaret ut när det inte längre finns någon tillverkare med patenträttigheter?